DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO

Vezi, ki trajajo.

Promocija družinskega podjetništva

Mediade z EY Slovenija partnersko sodelujemo pri raziskovanju zgodb družinskih podjetij in pripravi knjige, diseminaciji raziskovalnih ugotovitev ter uveljavljanju družinskih podjetij in podjetništva v poslovni in širši javnosti.

EY event.jpg

Več kot 80 % podjetij v družinski lasti

Malo znano dejstvo je, da je več kot 85 odstotek vseh podjetij v Evropi v družinski lasti in, da ustvarijo kar 70 odstotek evropskega BDP. Po raziskavi Ekonomske fakultete je v Sloveniji 83 % družinskih podjetij. Ustvarijo visokih 69 % prodaje in zaposlujejo kar 70 % aktivnih zaposlenih.

S prepoznavanjem potenciala tega dela gospodarstva je EY Slovenija kot del globalne družbe s specializacijo in tradicijo uspešnega svetovanja družinskim podjetjem, leta 2014 zagnal projekt promocije družinskega podjetništva.

Projekt obsega:

  1. letno izdajo knjige v tiskani in e-obliki z zgodbami 10 družinskih podjetij;
  2. raziskavo o družinskih podjetjih v sodelovanju z Ekonomsko fakultete Univerze v Ljubljani;
  3. letni dogodek družinskega podjetništva v sodelovanju z Mediadami, FBN Adria in GZS PTZ; 
  4. prenos znanj in dobrih praks družinskega podjetništva: nasledstvo, opolnomočenje itn.
  5. diseminacijo ugotovitev mednarodnih raziskav in projektov v Sloveniji. 

Več o projektu na www.ey.com.