KIK 2023 - Kako doseči zavzetost zaposlenih in vzpostaviti zaupanje?

»Nikoli ne dvomite, ali lahko majhna skupina pozornih in predanih državljanov spremeni svet; pravzaprav so edini, ki so ga doslej spremenili,« so besede antropologinje Margaret Mead. To je bila tudi ena od prvih poslanic uvodnega dela letošnje KIK konference internega komuniciranja, ki je potekala v četrtek, 20. aprila, v Ljubljani. Poslovna sekcija je postregla s pogovori in uvidi v spremembe in pomen komuniciranja z zaposlenimi – na enostaven način. Strokovna sekcija je ponudila primere dobrih praks internega komuniciranja, ki je pomembno orodje za spodbujanje pripadnosti podjetju. Med sekcijo Zlata nit pa smo poleg uspešnih zgodb slovenskih zaposlovalcev leta slišali, da je za dobre odnose v organizaciji pomembno, da vodje nimajo distance – na ta način lahko vzpostavimo (čustveno) zaupanje.

Z ljudmi je treba znati komunicirati
Spremembe so del vsakdana. A spreminjanje enega segmenta poslovanja na bolje lahko začne rušiti druge segmente. Zato je po mnenju Primoža Zelenška, soustanovitelja in direktorja podjetja Chipolo, mladega managerja 2022, pomembno, da poskrbimo za ohranjanje kulture, ko uvajamo spremembe. Pri tem je treba znati spremembe skomunicirati z zaposlenimi ter jim prisluhniti. Uroš Mlakar, ustanovitelj in direktor Tete Fride, se je po izzivih komuniciranja z zaposlenimi na gradbišču in sodelavci ob odpiranju novih lokalov naučil, kako komunicirati enostavno in kdaj delegirati komuniciranje tistim zaposlenim, ki razumejo tako ciljno skupino kot tudi njega.

Vodenje je postalo zahtevnejše, interno komuniciranje postaja pomembnejše
Zaposlenim pa ni treba prisluhniti le pri uvajanju sprememb, ampak tudi z namenom doseganja dobrih poslovnih rezultatov. Mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade in evropska osebnost leta 2021 za razvoj stroke internega komuniciranja, je predstavila trende, ki pomembno vplivajo na produktivnost podjetij, ki v Sloveniji znaša le 84 % evropskega povprečja. Na agendi so odnosi, vodenje je postalo zahtevnejše, interno komuniciranje pa postaja pomembnejše – tako zaradi silnic trga dela kot tudi zaradi digitalne preobrazbe in zelenega prehoda. Interno komuniciranje, izvedeno na pravi način, lahko prispeva, da načela ESG postajajo kultura podjetja.

Kako doseči, da cilj podjetja postane skupni cilj vseh zaposlenih?
Eden od pomembnih ciljev internega komuniciranja je, tako Urška Horvat iz podjetja Varis Lendava, to, da vsi zaposleni vedo, kaj je skupni poslovni cilj, in mu tudi sledijo. Zato je treba skrbeti za povezanost zaposlenih, za njihovo večjo zavzetost, ki vodi do večjega zadovoljstva pri delu, bolj sproščenega vzdušja. To so v podjetju naslovili z vzpostavitvijo ekipe VARIS da se!, člani katere so motivatorji svojim sodelavcem in interni vplivneži. Tudi v podjetju LOTRIČ Meroslovje so imeli jasen cilj že leta 2016, ko so s podpisom družinske ustave začeli načrtno komunicirati prenos vodenja na mlajšo generacijo, ki bo nadaljevala uspešno poslovanje. Tatjana Jelenc, vodja marketinga in odnosov z javnostmi v podjetju, je povedala, da je bil to poseben proces, o njem so jasno in načrtno komunicirali pet let na vseh možnih kanalih.

Oseben pristop je recept za vzpostavitev zaupanja
Mag. Roswita Golčer Hrastnik, direktorica BioSistemike, Nadja Čakič, vodja odnosov z javnostmi v DEWESoftu, in Nina Nikić, direktorica kadrov v podjetju Adria Dom, predstavnice prejemnikov priznanj Zlata nit 2022, so se na okrogli mizi z naslovom Fizika odnosov – izvirne formule najboljših strinjale, da je za dobre odnose potrebna odprta in odkrita komunikacija z zaposlenimi. Za podjetje z največ kemije pa po mnenju Marka Podgornika Verdeva, direktorja podjetja Mikro+Polo in prejemnika priznanja Vključi.Vse 2022, potrebuješ tri temelje, in sicer odlične odnose, visoka stopnja (čustvenega) zaupanja in ugodnosti za zaposlene. Ko pridemo do odnosov, ne sme obstajati piramida, ampak premica, ko smo vsi na isti črti. Vodja ne sme imeti distance, mora biti oseben, tudi sam deliti osebne zgodbe, saj lahko le na tak način vzpostavi zaupanje. Tudi voditelji morajo namreč pokazati, da so krvavi pod kožo, da zaposleni vidijo, da smo si podobno, imamo vsi težave in napake.