INTERNO KOMUNICIRANJE

ZGODBE, KI MOTIVIRAJO ZAPOSLENE

Več kot interno komuniciranje: marketing za zaposlene

Poskrbite za svoje ljudi in poskrbeli bodo za vaše podjetje. Če je bil nekoč v središču le kupec, sodobna poslovna praksa vedno večji poudarek namenja ljudem v podjetju: internemu komuniciranju in marketingu za zaposlene.


Dvakrat višji dobiček zaradi odnosov

Podjetja, v katerih vladajo visoko kakovostni odnosi, dosegajo po podatkih skoraj 9-krat višjo dodano vrednost in dvakrat višji dobiček na zaposlenega. Marketing za zaposlene ali interni marketing ima nalogo učinkovito izobraževati, usposabljati in motivirati. Interno komuniciranje ljudem pomaga čutiti: vsi smo del iste zgodbe. Imamo skupne cilje. Povezani smo.

Strokovna podpora in izvedba

Podjetja pri nas naročajo uredništvo glasil, e-novic, biltenov za zaposlene. Motivacijske delavnice, ki pomagajo razumeti strategijo, spremembe in ukrepe. Podporo pri načrtovanju in razvoju internega komuniciranja. Vaše sodelavce izobrazimo in opolnomočimo za samostojno izvajanje internega komuniciranja.

S Petrolom sodelujemo pri reviji za zaposlene Energija med nami. V podjetju ATech smo izvedli izobraževanje za vodstveni tim in sodelovali pri razvojnih korakih glasila Škratech, za podjetje Sava izobraževanje vodstva hotelov o internem komuniciranju. Za IDentiks izvedli motivacijske delavnice. V podjetju Plinovodi izvajamo program ŠIK šole za zavzete zaposlene. V družbi Lotrič Metrology smo na Akademiji vesolja zaposlenim razložili spremembe podobe podjetja.