Ana Čelhar

vodja projektov

Ana je mlada mojstrica z interdisciplinarno izobrazbo in izkušnjami. Urila se je v novinarstvu, pisala blog, pritegnil jo je digitalni marketing s poudarkom na strategiji. Njena strast je razvoj blagovnih znamk. Prepoznana nadarjenost za naravoslovje jo je vodila na študij kozmetologije, ki ga je dopolnila z magisterijem iz ekonomije. Študirala je na poslovni šoli v Franciji in kot prostovoljka sodelovala na Advertising Week v New York City-ju.