KAKO SO V DANFOSS TRATI SREDI EPIDEMIJE PRAZNOVALI 25. OBLETNICO?

… ob tem 'obiskali' kupce na Kitajskem in zmanjšali stroške za 80 %? Po trimesečnih pripravah na 25. obletnico podjetja Danfoss Trata, nas je marca 2020 ujel covid-19, ki je zaprl gospodarstvo. V Mediadah smo za partnerja dogajanje prestavili iz fizičnega v virtualni svet.

Jubilejni dogodek je lahko izjemna marketinška platforma za utrjevanje obstoječih odnosov s partnerji in dobavitelji, predstavitev novih izdelkov, storitev in tehnologije kupcem ter izreden komunikacijski moment za naslavljanje splošne javnosti, medijev, odločevalcev in lokalnega okolja, ter krepitev zavzetosti zaposlenih.  

Za Danfoss Trato smo v marcu 2020 načrtovali dogodek v živo ob 25. obletnici, na katerem bi gostili 600 zaposlenih, najvišje vodstvo korporacije Danfoss iz Danske in 40 najpomembnejših kupcev, s celega sveta, od Kitajske do ZDA.

Dogodek v živo, ki ga je odnesel covid-19, smo preoblikovali v 25 dni praznovanja za 25 let, ki je pravzaprav trajalo celo leto. Sprva predvideni stroškovnik smo zmanjšali za kar 80 %, novega praznovanja pa smo se lotili trajnostno, da čim več marketinških elementov ostane uporabnih za vsaj naslednjih pet let.

1. Brezčasna vizualna izkušnja inženirstva, tradicije in inovativnosti

Sestavili smo scenarij in posneli film: vizitko podjetja ob 25. obletnici, ki smo jo  formulirali tako, da ostaja brezčasen in omogoča svojevrstno izkušnjo ob ogledu tudi čez pet let. Triminutni intenziven film o podjetju se gleda kot izložba globalnih trendov, ki jih v slovenskem okolju v Danfoss Trati ustvarjajo na lokacijah v Ljubljani in Kamniku. Iz enega vizualnega kolaža smo ustvarili dve različni izkušnji: prvo za zaposlene in domačo slovensko javnost – podpisan in govorjen film v slovenščini, drugo pa za mednarodne kupce, partnerje, dobavitelje in vodstvo korporacije – podpisan in govorjen film v angleščini, ki gledalcu namesto 25-letne zgodovine podjetja, prikaže tradicijo, inovativnost in inženirstvo podjetja. Gledalec jo čez sprehod razvoja izdelka od ideje do vgradnje doživlja iz prve roke. Film smo obesili in promovirali digitalno prek družbenih omrežjih, na Youtube in direktno prek mailov; in ostaja orodje, ki ga lahko uporabimo ob naslednjih marketinških aktivnostih, pri uvodnih predstavitvah podjetja novim kupcem – nenazadnje omogoča številne možnosti uporabe, s prilagodljivostjo do javnosti, ki jih naslavljamo.

Film si je v dveh mesecih ogledalo prek 1.200 oseb:  www.youtube.com

2. En rojstni dan, 25 dni slavja, 300 tisoč gostov

V drugi polovici leta smo želeli ozavestiti javnosti, da praznujemo 25 let, za kar smo potrebovali poseben moment: ustvarili smo kampanjo na Facebooku, 25 dni za 25 let, s katero smo z enostavnimi vsebinami in orodji istočasno naslavljali kar tri javnosti, interno, poslovno in splošno. V tem času smo z vsebinami dosegli prek 65 tisoč oseb in jim prenesli ključna komunikacijska in marketinška sporočila Danfoss Trate, izpostavili njihovo zasledovanje cilja brezogljičnega podjetja v 2030 in predstavili njihov razvojni in inovativni program. Vse prek objav o dosežkih (gospodarski, razvojni in HR) podjetja v zadnjih 25. letih. Aktivno smo vključili tudi zaposlene, ki smo jih nagovorili prek internih komunikacijskih poti in jih usmerili na Facebook. Z vsebinami o obletnici smo jih nagovarjali tudi prek interne revije Tratine novice, ki jo v mesečno izhaja v natisnjeni izdaji.

3. Kako utrditi družbeni in gospodarski pomen podjetja? S podelitvijo najvišjega gospodarskega priznanja ob jubileju

Širšo in poslovno javnost smo poleg naših digitalnih poti lovili še široko in tradicionalno: prek medijev. Utrip dogajanja, ki se je odvijalo med 25. novembrom in 19. decembrom, smo otvorili z velikim intervjujem z direktorjem ob 25. obletnici v poslovnem časniku Finance. V času trajanje kampanje pa smo doseg širili in podpirali z objavami v spletnih in lokalnih medijih.

Ob začetku kampanje 25 dni smo s sporočilom za javnost obvestili tudi medije. Ob koncu pa nismo pustili, da se kampanja zaključi v senci svojega začetka. Da bi utrdili pomen podjetja, ki zadnjih 25 let ustvarja v Sloveniji, smo se povezali z največjo, najmočnejšo in najvplivnejšo povezavo gospodarstva v Sloveniji, Gospodarsko zbornico Slovenije. Ti so Danfoss Trati ob jubileju podelili jubilejno priznanje za 25 let uspešnega delovanja. Trenutek ni smel miniti brez pozornosti, zato smo pripravili in distribuirali sporočilo za javnost in fotografijo direktorja s priznanjem.

V času kampanje smo zabeležili prek 20 medijskih objav o podjetju, skupen ocenjen doseg občinstva pa presega 230.000 posameznikov.

Klik.

Klik.