V jutrišnjem svetu bo težko delovati na včerajšnji način

V jutrišnjem svetu bo težko delovati na včerajšnji načinJapelj Nataša.jpg

Nataša Japelj, direktorica korporativnega komuniciranja v podjetju Skaza

Kaj je razlika med delom in agilnim delom?

Agilnost opazim v podjetju, kjer so 'doma' agilni posamezniki in procesi. Prvi so nujni, a če jih 'zadušijo' s togimi procesi, podjetje ni agilno, niti se agilno ne odziva na trgu. Kdaj je delo, posameznik ali podjetje bolj ali manj agilno? Odgovor na to vprašanje ima vedno trg, naši kupci. Vprašajmo jih!

Kako se na koncu meseca pozna agilni pristop?

Ob koncu uspešnega obdobja imam občutek, da smo se kljub hitri dirki s časom in trgom uspeli odzivati tako, da nismo podrli naših dolgoročnih načrtov in usmeritev. Dolgotrajnejši uspeh pa se kaže v opolnomočenju zaposlenih in njihovi večji samoiniciativnosti.

Kdaj agilnosti reči NE?

Agilnost kot lastnost je v sodobnem poslovnem svetu nujna – brez nje ne gre. Kdaj načrtno vpeljati eno izmed agilnih metod v svoje procese ali pa ne, je odvisno od podjetja. Vpeljava spremembe kot je nova poslovna metoda zahteva strateški premislek o tem, kako novost sovpada s siceršnjim ritmom in strategijo podjetja, z njegovo 'celo sliko'.

Kaj si spremenila pri sebi, odkar deluješ agilno?

Spremenil se je moj način dela v službi in doma. Zavestno se še bolj trudim povezovati kratkoročne in dolgoročne cilje tako, da me podrobnosti in 1001 naloga, ki jo moram opraviti vsak dan, ne odvrnejo od moje širše slike, od celote, ki sem si jo zastavila kot cilj.

 

 

Ne najmočnejši, preživeli bodo najbolj odzivni na spremembeKladnik Jaka.jpg

Jaka Kladnik, digitalni marketing manager v podjetju Marand

Kaj je razlika med delom in agilnim delom?

Razlika ni v delu, ampak v načinu, kako se določeno delo opravi. Menim, da je agilnost recept, ki je ključen element formule uspeha. Danes smo primorani delati veliko stvari hkrati, ki se zaradi agilnih tehnik nekako vendarle zložijo v mozaik.


Kako se na koncu meseca pozna agilni pristop?

Agilne tehnike predvsem urejajo zaključevanje nalog, projektov ipd. Če so iteracije, tj. obdobja v kateremu se scrum proces imenovan sprint začne in zaključi, 14-dnevne, se stvari dvakrat mesečno zaključijo. Za zaključene zadeve prejmemo povratno informacijo, ki omogoči nadgradnjo našega dela, naloge, projekta ... To je izboljšava! Dobimo konstruktivno povratno informacijo, ki je za dobro opravljeno delo ključna.

Kdaj agilnosti reči NE?

Nikoli. Ljudje sodelujemo v kompleksnih delovnih procesih, prav tako je kompleksno naše delo. Agilna miselnost je stvar posameznika, a če želite biti uspešni, mora biti vaša miselna naravnanost agilna. Čeprav je morda proces še tako tog. 

Kaj si spremenil pri sebi, odkar deluješ agilno?

Najprej urejenost delovnih nalog. Agilno delo mi pomaga, da imam nad nalogami, ki so še v delu ali jih je potrebno dokončati, večjo preglednost. Posledično je moje delo bolj umirjeno in zato tudi bolj kreativno in izpopolnjujoče.