Zakaj pridejo vaši sodelavci zjutraj v pisarno ali tovarno?

»Razmislite, kako voditi, da bodo sodelavci zjutraj namesto v službo (služit) ali na delo (delat) prišli zato, da nekaj naredijo, « je izzval udeležence novembrske MQ konference Združenja Manager o vitki, inovativni in prodorni organizaciji priznani mednarodni svetovalec Jožek Gruškovnjak.

Dobro vprašanje, se strinjate? Pristopi k zastavljenemu izzivu so različni, sama verjamem v preprost model U5, ki povezuje ekonomska načela s spoznanji iz sveta športa (med drugim uči, da je sestavni del treninga počitek) in značilnostmi ustvarjalnih poklicev. Model U5 tako spodbuja k razvoju:

Uspešnih,
Učinkovitih,
Ustvarjalnih posameznikov,
ki pri delu Uživajo in
si vzamejo tudi čas za Umirjanje.

Če gremo po vrsti: kaj pomeni Uspeh? Uspeh pomeni, da smo dosegli cilje, ki smo si jih zadali. Učinkovitost cilje izmeri v luči porabljenih virov za njihovo dosego. Skrben gospodar se po vsakem opravilu vpraša: kako to lahko naslednjič naredimo hitreje, z manj viri, z manj energije? S tem povišujemo Učinkovitost. In ker tako sproščamo vire, te lahko usmerimo v nove projekte in iz idej Ustvarjamo nove priložnosti: na trg uvajamo novosti in hitreje kot tekmeci zadovoljujemo (nove) potrebe kupcev.

Ko ustvarjamo, Uživamo in velja tudi obratno: užitek pri delu je močno povezan z ustvarjalnostjo. Če v svojem delu vidimo smisel, prispevek k skupnemu cilju in čutimo, da je naš prispevek prepoznan, je zadovoljstvo z narejenem višje kot brez tega. Užitek, ko dobro in uspeh delimo z ekipo, je neprecenljiv.

Praviloma pa v dinamičnem ritmu pozabljamo na peti U, potrebo po Umirjanju. Šele ko umirimo svoje misli, lahko jasno in zbrano odmerimo nove cilje, ki vodijo k uspehu. Če si tega časa ne vzamemo (verjemite, iščemo ga zaman – treba si ga je preprosto vzeti), cilje postavljamo prezahtevno: z vidika rokov in možnosti za dosego. Sledijo razočaranja (neuspehi), padec vzdušja v ekipi. In pozor: padec motivacije. Kajti, kaj ljudi motivira? Uspeh!

Krmilo opisanih petih U-jev, iskanju pravega razmerja med njimi, usmerja Učenje. Voditelj iz preteklosti, ki je od spredaj vodil in usmerjal množico, se je pomaknil v sredino, od koder z znanjem usmerja organizacijo. Zdrava in inovativna organizacija preizkuša, dajem sodelavcem možnost učenja na napakah, doživljanja uspehov in osebne rasti.

Takšen način vodenja ustvarja okolje za samoUresničenim posameznikom, iz katerih izvabljamo njihove talente in jim dopuščamo, da so, kar so; da v kolektivno poslovno igro prispevajo svoje edinstvene lastnosti, čustva, doživetja, izkušnje: sebe neomejeno, pripadno, z ljubeznijo do skupnega ustvarjanja.

U5 model nam lahko pomaga, da bomo kot posamezniki, organizacije in družba hitreje razlikovali delati od narediti.

Pridejo zjutraj vaši sodelavci v službo? Ali pridejo, zato ker uživajo v ustvarjanju in so konec dneva ponosni na narejeno?

Mag. Edita Krajnović, Mediade