Interno komuniciranje: zaposleni ´kupujejo´ vizijo

Medtem ko marketing navzven podpira prodajo izdelkov ali storitev, interni marketing 'trži' vizijo, cilje, kulturo in poslanstvo organizacije zaposlenim.

Učinkovito interno komuniciranje strokovne informacije, strategije, poslanstvo, rezultate ali vrednote ‘prevaja’ tako, da jih zaposleni razumejo in ponotranjajo. Ko jih vzamejo za svoje, lahko organizacije govorijo, da so 'vsi na isti ladji in plujejo k istemu cilju'. 

Za sodobne organizacije je razumevanje (bistva) komunikacije, vzpostavljanje in negovanje zaupanja, ki temelji na zasledovanju skupne vizije, transparentnosti in vključenosti deležnikov, eden od ključnih vzvodov uspeha.

Podjetja, v katerih zaposleni sodelujejo skozi formalne in manj formalne oblike, preprosto vedo več in so zato na trgu v boljšem položaju. Tudi v tem je skrivnost visoke stopnje prilagodljivosti, ki pomaga organizacijam pri odzivih na vplive iz okolja: dialog v podjetju hitro steče, v klimi zaupanja, je spodobnost reagiranja višja.  


5 podatkov, ki jih morate poznati


Bodite prvi - na trgu in na KIK konferenci!

Na prvi KIK konferenci internega komuniciranja 22. aprila razkrivamo mednarodne trende, predstavljamo prakse iz domačega okolja in globalne ideje. Oglejte si privlačen program, ki vključuje poslovno in strokovno sekcijo: www.kik-konferenca.si

Saša Gnezda, glavna urednica, Mediade