O zavzetosti in agilnosti na SDH

V četrtek, 20. oktobra, je Slovenski državni holding SDH izvedel izobraževalno srečanje za poslovodne in nadzorne organe družb v delni in večinski lasti RS in SDH: 'Dvignite rezultate poslovanja: Z zavzetostjo in agilnostjo organizacije'. 

Uvodno predavanje je vodila Edita, za njo je ugotovitve raziskave o vplivu odnosov na finančne rezultate in konkurenčnost podjetja v imenu raziskovalcev predstavil Rok Koželj iz Gea College, v nadaljevanju pa je sledil voden pogovor z gosti iz prakse na primeru dinamično rastoče družbe Bisnode Southern Markets. 

Predstavljena so bila orodja, ki jih uspešna podjetja uporabljajo za spodbujanje zavzetosti in prek njih dvig dobičkonosnosti poslovanja. Preverili so, kako povečati agilnost organizacije in dvigniti motivacijo, z razumevanjem 4. industrijske revolucije in digitalne preobrazbe. Kaj deluje in kaj ne, raziskave ter dobre prakse in orodja.

 edita predavanje.png