SDH konferenca s predstavniki: 26 % BDP-ja Slovenije

 

SDHkonf.jpgKar 26 % slovenskega BDP je mag. Edita Krajnović iz Mediad kot moderatorka  23. oktobra pozdravila na konferenci SDH v dvorani GH Union v Ljubljani. Dogodek je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja državnih naložb in usmeritvam za prihodnost. 

Razvitejši (izboljšani) procesi upravljanja, 6-odstotna donosnost portfelja in hitrejša rast nekaterih naložb od primerljivih, t.i. benchmarking, podjetij ali dejavnosti, piše v osebni izkaznici uspeha in rasti managementa podjetij v državni lasti in SDH za leto 2016.  K dobrim poslovnim rezultatom družb v upravljanju so v preteklem letu, poleg dobrega dela njihovih uprav, nadzornih svetov in zaposlenih v samih družbah, prispevale tudi  izboljšane gospodarske razmere. »Tu se kaže vloga SDH kot aktivnega lastnika, ki družbam, s posluhom za njihove razvojne cilje in s poznavanjem specifik njihovega poslovanja, vztrajno zastavlja ambiciozne cilje in bdi nad njihovim uresničevanjem,« so na dogodku izpostavili sogovorniki iz SDH.

YouTube posnetek z dogodka: www.youtu.be