Slovenska podjetja razmišljajo kot delovna okolja z zametki učečih se okolij

 

MQ_Konferenca-46.jpgV okviru MQ konference za inovativno voditeljstvo je Združenje Manager v sodelovanju s Sonjo Klopčič, Voditeljstvo, in Edito Krajnović, Mediade, izvedlo raziskavo v kateri fazi evolucijskega sistema se nahajajo slovenska podjetja.

Letošnja MQ konferenca, ki je potekala danes, 17. novembra, v Ljubljani, se je osredotočila na organizacijo prihodnosti in vzorce vodenja. Ena od priložnosti Slovenije je namreč tudi, da postane okolje, prepoznano po človeku prijaznem, uspešnem vodenju. To bo v prihodnosti tako kot ostale zvrsti dela postalo avtomatizirano, je v svojem predavanju poudaril belgijski podatkovni znanstvenik Jean-Philippe Schepens, Swan Insights iz skupine Bisnode, ter dodal, da direktorji in vodje uprav ne bodo več zaposleni z načrtovanjem in izmenjavo podatkov, ampak bodo lahko delali tisto, kar je najboljše za podjetje in v čemer so najboljši. Njihova vloga se bo spremenila v vlogo coachev.

Zato je Združenje Manager v sodelovanju z mag. Sonjo Klopčič, Voditeljstvo, in mag. Edito Krajnović, Mediade, izvedlo skupno raziskavo, ki temelji na modelu slovenske inovatorke, aktualne evropske komisarke za promet mag. Violete Bulc. Raziskovali smo, v kateri od evolucijskih faz poslovnega sistema, tj. delovno, učeče, misleče – inovativno ali ozaveščeno okolje, se nahajajo slovenska podjetja in kako lahko slovenski management postane prvak v človeku prijaznem vodenju.

Rezultati analize, v kateri je sodelovalo 71 podjetij, so pomagali pri razumevanju, kje na poti preobrazbe v agilne organizacije, tj. tiste, ki svojo vrednost ustvarja z inovativnostjo sistema in ne le posameznikov, so naša podjetja. Pokazali so, da se slovenska podjetja po svojem strateškem razmišljanju umeščajo v fazo delovnega okolja, za katero je značilno, da strategijo podjetja vodi le peščica ljudi na najvišjem vrhu organizacije. Kljub temu pa slovenska podjetja posedujejo tudi štiri elemente, ki so sicer značilni za učeče se okolje: (1) procesi so temelj organizacije, (2) odločanje poteka v sploščeni hierarhiji, (3) poudarek razvoja so uporabniki naših izdelkov ali storitev in (4) ključni vir razvoja predstavljajo timi.

»V poprečju so vsa podjetja ravno na sredini učeče stopnje modela evolucije poslovnih procesov. Najbolj napredna so podjejta z do 50 zaposlenih, ki so za četrt faze pred vsemi, za poprečjem pa najbolj zaostajajo podjetja z 250 do 1000 zaposlenih. Za hitrejši prehod v misleča in ozaveščena podjetja lahko veliko navdihov najdemo v naravi. Predvsem pa se lahko po naravi zgledujemo po tem, da znamo vse vire uporabiti tako, da jih vzdržujemo v kroženju, da razvijamo krožno gospodarstvo. Imamo močno domače znanje, ki nas usmerja na tej poti. Slovenija ima priložnost, da osvetljuje pot razvoja do ozaveščenih organizacij ter s sodobnim voditeljstvom postane svetilnik svetu«, je poudarila Sonja Klopčič, ki je pripravila analizo raziskave.

Sodobno voditeljstvo pa je del poslovanja in strategije tudi treh podjetij, ki so letos sodelovala na MQ pogovoru. Janez Škrabec, Riko, Sabina Sobočan, Varis Lendava, in Andraž Logar, 3fs, so poudarili, da gonilo njihovih podjetij predstavlja motivacija, skrb za zadovoljstvo zaposlenih in vključevanje čim večjega števila zaposlenih v procese odločanja. Med drugim so izpostavili, da se Slovenci odlično počutimo v homogenih okoljih in nismo preveč odprti za raznolikost, kar potrjuje, da se naša podjetja nahajajo na sredini razvoja faze učečega se okolja in imajo pred seboj še nekatere izzive.