Vedno boljši bomo!

sik_jan_16.jpg
Pomislite za trenutek na svoje talente, inteligenco in karakter. So te lastnosti vnaprej določene ali jih lahko skozi življenje razvijate? Kaj vam da veter v jadra: da vam nekdo očita neuspeh ali da vam reče, da še niste na zastavljenem cilju? Psihologinja Carol Dweck loči dve miselni naravnanosti – fiksno in tisto, naravnano v rast. Če za ljudi s prvo velja, da sami o sebi mislijo, da sta njihova raven inteligence in talent dana ter da nanje nimajo vpliva, so drugi prepričani ravno nasprotno. Tam se zanje njihova pot šele začne: skrkajo novo znanje, razvijajo svoje talente, nenehno stremijo k lastnemu napredku. Kako pa ste vi naravnani? 

Januarski ŠIK vas spodbuja k stalnemu učenju in napredku:

  • »Zavedam se, da nisem nikoli na skrajnem cilju, da se vedno lahko nekaj novega naučim, dosežem nekaj več,« pravi uvodničarka Anisa Faganelj, direktorica projektov v podjetju Mediade.  
  • »Ne gre za to, kar smo, temveč kam lahko pridemo,« v središčnem članku ugotavljata Matjaž Kljajić in Edita Krajnović.
  • »Nadarjenost pomaga, bistvena pa je miselnost. Kjer je volja, je pot,« o uspehu razmišlja predsednik uprave Gorenjske banke Andrej Andoljšek.


Naj bo 'vedno boljši/-a bom!' vaša nova zaobljuba.